Електронно плащане Електронно плащане

Софтуерни технологии във финансовия сектор Софтуерни технологии във финансовия сектор

  Портал "Общинска Телематика" включва система за разплащане на гражданите и компаниите с общината.

На общинската администрация се предоставят средства за наблюдение на тези процеси, като неотделима част от финансовото управление на общината.

Регистрирайте се, за да можете да получите правилната консултационна помощ в тази сфера.

Технологичните решения и услуги в тази сфера се предоставят от компанията SoftWare Group BG, член на НКИТЕС.