Регистрация в Портал "Общинска Телематика"

С регистрацията в Портал "Общинска Телематика" Вие ще получите достъп до предоставяните чрез Портала системи, включително и в демонстрационен вариант.

Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Това поле е задължително.
Текст за идентификация Опресняване на CAPTCHA Опресняване на CAPTCHA

  Системите, до които ще Ви предоставим достъп включват в себе си специализиран уеб интерфейс, чрез който са реализирани необходимите Ви функции.

За да използвате системите в ДЕМО вариант ще Ви е необходима помощ, която можем да Ви предоствим, ако се свържим с Вас по телефона, скайп, имейл.

Попълнете регистрационната форма и наш специалист ще се свържи с Вас.

Данните, които ни предоставяте няма да бъдат използвани за никакви други цели.

 

НКИТЕС