Управление на контактите Управление на контактите

  Една от важните дейности в общинската администрация е работата с компании и граждани, свързана с обществената дейност, изпълнение на поръчки, планиране и много други теми.

През портала "Общинска Администрация" може да си осигурите достъп до уеб базирани системи за управление на тези взаимоотношения.

Регистрирайте се и ще получите безплатна консултантска помощ и достъп до демонстрационни системи в тази област.

Системата е предоставена с любезното съдействие на CSDC, член на НКИТЕС.