НКИТЕС НКИТЕС

Сдружението "Национален клъстър за интелигентни транспортни и енергийни системи /НКИТЕС/" е доброволно сдружение от компании, изградено с цел да направи достъпни върхови технологии в областта на информационните технологии, транспорта и енергетиката.

Една сериозна част от технологичното ноу хау на включените в клъстъра компании е проектирането на инженерни системи и тяхната реализация.

Кои са нашите членове, можете да видите на нашия сайт ( www.cluster-ites.org ) .

С настоящият портал ние бихме искали да помогнем на общинските администрации, особено на по-малките, да си осигурят комфорт, чрез прилагане на съвременните технологии в тяхното ежедневие.

 

НКИТЕС